De nieuwste telg “Terminal Seven” bvba ziet het levenslicht als projectvennootschap van de Mentres groep.

Deze vennootschap wordt opgericht in het kader van een nieuwe ontwikkeling in het Take Off Office Park, meerbepaald Veld 7.